مدیریت

.مدیریت

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

 

nimadabaghian

bnbn

اثر هاله ای
اثر بارنوم
اثر زیگارنیک
ترمیم توجه