آیا من کامل‌گرا هستم؟

 

عبارت کامل‌گرایی، کمال گرایی و یا ایده‌آل گرایی به تازگی زیاد شنیده می‌شود.
در این مقاله می‌‌‌خواهیم به توضیح این واژه بپردازیم.

کامل‌گرایی چیست؟

 

این کلمه ترجمه عبارت Perfectionism است و در دیکشنری به این معنی آمده است

Refusal to accept any standard short of perfection.

عدم قبول هیچ استانداردی(معیاری) کمتر از حد کمال.

در حقیقت یعنی معیارها‌یی برای خود تعیین کنیم که ضرر آن بیشتر از سود آن است.

کامل‌گرایی یک جور مرض واگیردار است که به دلیل فراگیر شدن آن بسیاری از اشخاص از داشتنش خبر ندارند.

ویژگی‌های افرد کامل‌گرا

 

افراطی‌گری: مثلا قرار ورزش روزانه دارد اما چون هنوز گرمکن مناسب ورزش ندارد کلاً صرفه نظر می‌کند.

عدم واگذاری کارها: به دلیل اینکه استاندارهای بالایی دارید و اشتباه از کسی را نمی‌پذیرید
فقط به تنهایی کارمی‌کنید و وظایف را به دیگران واگذار نمی‌کنید.

یا همه یا هیچی: دید صفر و یکی به افراد و اتفاقات که باعث می‌شود خیلی از کارها در زندگی انجام ندهد
چون به بهترین شکل نمی‌شد مثلا می‌خواهد کتاب شعری بنویسد
اما چون می‌داند که نمی‌تواند شاهنامه بنویسد از کار اجتناب می‌کند.

نرفتن به خیلی از جاها: به دلیل اینکه فکر می کنید کامل نیستید
و تا زمان کامل شدن فعلا در این جمع حاضر نشوم
مثلا چون صورتم جوش زده و زیباییم کامل نیست به فلان عروسی نمی‌روم

سرزنش خود: کاری ر به نحو احسنت انجام داده اما بعد مدتی متوجه می‌شود
در قسمتی از کار کمی از استانداردهای او فاصله داشته و  مرتبا خود را سرزنش می‌کند.

عدم انعطاف پذیری: این افراد در برابر عوامل مختلف انعطاف‌پذیری ندارند
و فقط به معیارهای سختگیرانه خود می‌اندیشند.

اگر عامل بالا را در خود می‌بینید شما فردی کامل گرا هستید