مطالب توسط نیما دباغیان

ادراک چیست؟

ادراک چیست؟ ادراک چیست؟ به زبان ساده ادراک به معنی تفسیر ما از یک اتفاق است. برداشت هر فرد از یک واقعیت بیرونی می‌تواند کاملاً متفاوت باشد و مثال مشهور دیدن نیمه پر و نیمه خالی لیوان بیان کننده دو درک متفاوت از یک واقعه یکسان است. با فهمیدن مسئله ادراک می‌توانیم به ریشه تعداد […]

کوچینگ

جلسات خصوصی کوچینگ کوچینگ روش فوق العاده موثری برای گسترش مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد است و با شناسایی قدرت‌ها و توان افراد به خودشان به آن‌ها کمک می‌کنم تا از زمان و امکاناتی که دارند بهترین تصمیم را بگیرند. کوچینگ فواید و مزایای متفاوتی دارد و شما علاوه بر اینکه می‌توانید از آن برای پیشرفت […]

اخلاق حرفه‌ای

اخلاق حرفه‌ای مبحث اخلاق حرفه‌ای و سازمانی امروزه نقش پراهمیتی را در حوزه مدیریت سازمانی پیدا کرده است. به گونه‌ای که اخلاقیات و مباحث مربوط به آن همچون عدالت، انصاف، تعهد و حقوق فردی و سازمانی نقش پررنگ و مهمی یافته است. بنابراین مدیران وکارکنان سازمان‌ها برای ایفای امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی […]