چند کارگی پنهان

چند کارگی پنهان
امروزه چند کارگی بدترین و رایج ترین عادت کاری در دنیاست.
اگر سعی می کنید دو یا چند کار را همزمان انجام دهید یعنی در حالی که
به یک فایل آموزشی گوش می‌کنید با کسی در شبکه‌های مجازی در حال گپ زدن هستید،
عملکرد شما به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
چند وظیفگی باعث می‌شود شما کندتر باشید و خروجی کمتری داشته باشید
در حالی که احتمال خطای بیشتری هم خواهید داشت.

ممکن است که شما قبلا درباره اینکه چندکارگی Multi-Tasking چه مضراتی دارد اطلاعاتی داشته‌اید و
از این کار هم اجتناب می‌کنید.
ولی هنوز هم بدون اینکه متوجه شوید به دام چندکارگی می‌افتید اما این بار چند وظیفگی پنهان و نامرئی.

چه عواملی باعث ایجاد چند کارگی پنهان می‌شوند؟

.

 پت لیبمن چند کارگی (چند وظیفگی) نامرئی Invisible multitasking را به این شکل بیان می‌کند.

چندکارگی پنهان محصول جانبی تفکر نادرست درباره “پروژه” به عنوان یک “کار” است.

یک پروژه از چند کار تشکیل شده است، که انجام چند کار همزمان در یک پروژه تبدیل به یک
چند کارگی نامرئی(پنهان) می‌شود.

برای مثال نوشتن کتاب یا مقاله یک “کار” نیست بلکه یک “پروژه” است که از چندین کار مشخص تشکیل شده است.
نوشتن مقاله یک کار، ویرایش آن یک کار، پیدا کردن عکس مناسب یک کار و…
تفکیک نکردن این پروژه به کارهای کوچک باعث چند وظیفگی نامرئی و دلیلی برای اهمال کاری خواهد شد.
بدلیل اینکه بهره‌وری شما به شدت کاهش پیدا می‌کند و شما از این که زمان زیادی را صرفِ این کارمی‌کنید
ولی نتیجه مورد نظر را نمی‌گیرید خسته می‌شوید.