مدیریت

.مدیریت

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

 

nimadabaghian

bnbn

ethica fading
توجیه تلاش
چند کارگی
عدم تصمیم گیری
کم گرایی
RAS
خلاصه کتاب پیش-از-آنکه-کارتان-را-رها-کنید
هزینه-هدر-‌رفته
BrainX
ادراک