مدیریت

.مدیریت

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

 

nimadabaghian

bnbn

هزینه-هدر-‌رفته
BrainX
ادراک
کوچینگ
professional-ethics