nimadabaghian

bnbn

مدیریت

.مدیریت

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

خلاصه کتاب پیش-از-آنکه-کارتان-را-رها-کنید
هزینه-هدر-‌رفته
BrainX
ادراک
کوچینگ
professional-ethics
ماده عشق
خلاصه کتاب اثر مرکبX
lead management