تصویر سازی ذهنی و تحقیق پیانو

.

دکتر آلوارو پاسکوئال-لئون از دانشگاه پزشکی هاروارد  آزمایشاتی را درمورد تاثیر تصویر سازی ذهنی
و تخیل کردن بر روی آناتومی مغز انجام داده که معروفترین آن تحقیق پیانو می‌باشد.

آلوارو پاسکوئال لئون

تصویر سازی

تحقیق پیانو

پاسکوئال-لئون به دو گروه از مردم که هرگز پیانو نزده بودند نشان داد کدام انگشتان را حرکت دهند
و اجازه داد تا نت‌ها را همان طور که نواخته می‌شد، بشنوند.
گروه اول موسوم به گروه “تمرین ذهنی” روزی دو ساعت در روز و پنج روز در هفته،
مقابل یک صفحه کلید پیانوی الکتریکی می‌نشستند و تصور می‌کردند همزمان مجموعه‌ها را می‌نوازند
و نواخته شدن آن‌ها را می‌شنوند.

گروه دوم که گروه “تمرین فیزیکی ” نامیده شدند، دو ساعت در روز و پنج روز در هفته آهنگ را می‌نواختند.
نقشه مغزی هر دو گروه پیش از آزمایش، هر روز در طول آزمایش و پس از آن تهیه می‌شد.
بعد از هر دو گروه خواسته شد مجموعه نت‌ها را بنوازند و یک کامپیوتر، دقت اجرای آنها را اندازه گرفت.

پاسکونال-لئون متوجه شد هر دو گروه نواختن آن مجموعه نت را یاد گرفته‌اند تغییرات نقشه مغزی‌شان نیز مشابه است.
جالب این است که تمرینات ذهنی موجب تغییر فیزیکی در سیستم حرکتی شده بود نه نواختن واقعی آهنگ.
در پایان روز پنجم، تغییرات سیگنال‌های حرکتی که به ماهیچه‌ها فرستاده می‌شد
در هر دو گروه مشابه بود و نوازنده‌های خیالی در روز سوم به اندازه نوازنده‌های واقعی دقیق بودند
سطح پیشرفت در پنج روز در گروه “تمرین ذهنی” هر چند چشمگیر بود،
اما به اندازه پیشرفت کسانی که تمرین فیزیکی داشتند،نبود.
زمانی که گروه تمرین ذهنی، آموزش و تصویر سازی ذهنی خود را به پایان رساند
و یک جلسه تمرین فیزیکی دو ساعته را پشت سر گذاشت،
عملکرد کلی آنها پیشرفت کرده و به سطح عملکرد گروه تمرین فیزیکی در طول پنج روز رسید.

نتیجه تصویر سازی

تحقیق پیانو به ما نشان داد که تصویر سازی ذهنی راه موثری برای آماده سازی جهت یادگیری
مهارت‌های فیزیکی با حداقل تمرین فیزیکی است.

هر فکری در ذهن ما جریان دارد وضعیت فیزیکی سیناپس‌های مغزی شما
را در اندازه‌های میکروسکوپی تغییر می‌دهد.
هر بار که تصور می کنید انگشتان خود را روی کلیدهای پیانو حرکت می‌دهید
و آهنگ می‌نوازید، بافت‌های مغزی خود را تغییر می‌دهید.
نتیجه تحقیق پیانو و دیگر آزمایشات انجام شده بر روی انعطاف پذیری مغز
نه تنها جالب و جذاب هستند بلکه قرن‌ها سردرگمی را که از کارهای فيلسوف فرانسوی
رنه دکارت ناشی می‌شد را از بین بردند.

دکارت معتقد بود ذهن و مغز از مواد مختلفی ساخته شده‌اند و تابع قوانین متفاوتی هستند.
او ادعا می کرد مغز چیزی مادی و فیزیکی است که در فضا وجود دارد و از قوانین فیزیک پیروی می‌کند.
ذهن یا به گفته دکارت روح، غیر مادی است و تابع قوانین فیزیکی نیست.
او ادعا می‌کرد افکار از قوانین استدلال، قضاوت و امیال پیروی می‌کنند
نه قوانین فیزیکی علت و معلول، نوع بشر از این دو گانگی تشکیل شده است،
اتحاد بین ذهن غیر مادی و مغز مادی اما حالا می‌دانیم که به این شکل نیست.