دومین کارگاه انتقاد‌پذیری و حل‌مسئله 

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان آموختند که چگونه در برابر انتقادات
واکنش مناسب نشان بدهند و دید متفاوتی نسبت
به این انتقادات داشته باشند.

به علاوه آموختند تا حد امکان از انتقاد کردن پرهیز کنند
ولی اگر نیاز شد چطور محترمانه اینکار را انجام دهند.

همچنین با مهارت حل مسئله و مراحل تعریف و حل مسائل
و مشکلاتی که در زندگی برای ما اتفاق می‌افتد آشنا شدند.