سیستم آموزشی

بررسی سیستم‌های آموزشی دیگر کشورها

در کلاس آموزشی به بررسی بهترین سیستم‌های آموزشی مطرح دنیا پرداخته شد.
و  مطالبی از جمله

  • مهارت‌هایی که دانش‌آموزان در مدرسه می‌آموزند
  • محیط مدرسه آنها چگونه است؟
  • چرا بچه‌ها به مدرسه علاقه مند هستند؟

 کلاس آموزشی بررسی سیستم‌های آموزشی برای جمعی از معلمان و مسئولین مدارس برگزار شد.