ادراک

کارگاه آموزشی ادراک
یا مهارت نگاه کردن به دنیا از دید دیگران

در این کلاس آموزشی شرکت کنندگان آموختند که:

چگونه می‌توان از بعضی سوء تفاهمات جلوگیری کرد
 صحبت بعضی از افراد را درک کرد
نسبت به بعضی از رفتار دیگران انتقاد نکنیم