دومین کارگاه آموزشی حل مسئله

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با مهارت حل مسئله و
مراحل حل مسئله آشنا شدند.

همچنین آموختند که چگونه در مواجه با مشکلات مختلف در محیط‌های گوناگون
برخورد فعالانه داشته باشند و از سد مشکلات عبور کنند.