سلطان در دسترس

کتاب سلطان در دسترس

/
کتاب سلطان در دسترس راهنمای عملی برای شناخت کارکنان و پیروزی بر رقبا نویسنده: نیما دباغیان شابک: 2-626-455-600-978 نشر: سخنوران  

ارسال در تهران رایگان

سیستم‌های آموزشی
انتقادپذیری + حل مسئله
انتقادپل پیروزی

انتقاد پل پیروزی

/
انتقاد پل پیروزی در این کارگاه آموزشی آموختیم چگونه با انتقاداتی که …