کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست

کوچ به معنی مربی است که در جنبه‌های مختلف زندگی
از جمله کوچینگ کسب و کار، زندگی، روابط، آموزش و غیره به مربیگری می‌پردازد.

کوچینگ(Coaching) يك رابطه‌ی حمايتی و دو طرفه است
كه در این  فرآیند كوچ(مربي) مانند آیینه‌ای است که
به مراجع (Coachee) خود نشان می‌دهد
در کجا قرار دارد و به کجا می‌خواهد برود.
همچنین به او كمک مي‌كند تا با تمركز به برنامه‌ریزی و توانمندی‌های خود
و انتخاب‌هایی که مسئولانه انجام می‌دهد به سوی هدف خود گام بردارد.

کوچینگ چیستکوچینگ چیست

کوچینگ چیست

کوچ به افراد كمک می‌كند در زندگی شخصی به نتايج دلخواه خود برسند
و از اين طريق اهداف شخصی محقق شود.

فرآیند کوچینگ، برای عملی کردن توانایی‌های بالقوه مراجع و همچنین تسهیلگری جهت وصل کردن
اهداف و علایق درونی به اقدام‌های بیرونی در جهت رسیدن به هدف می‌باشد(iPEC)

در این روند بر وضعیت حال بیشترین تاکید می‌شود
و بر این نکته تاکید دارد که

همه افراد بهترین جواب سوالات خود را می‌دانند

و کوچ‌ها به عنوان یک تسهیلگر این فرصت را فراهم می‌کنند
که کوچی‌ها با رسیدن به خودآگاهی پاسخِ، مسائل خود را پیدا کنند.

کوچ (coach) کیست ؟

کوچ فردی است که مراجع(کوچی) به او اعتماد دارد و کوچ به او اهمیت می‌دهد .

کوچ ها کمک می‌کنند مراجعین باورهای درونشان بیرون‌آید و خودش را نشان می‌دهد.
کوچ‌‌ها نصیحت نمی‌کنند و راهکاری ارائه نمی‌دهند بلکه با مهارتی که در سوال کردن دارند
تا افراد خود معماهای درونی خود را حل و نقشه راه برای رسیدن به اهداف خود را رسم کنند.

در فرآیند کوچینگ،

مراجعین با سوالاتی که از آنها می‌شود پلی بین خود فعلیشان و فردی که آرزو دارند باشند پیدا می‌کنند.

.
.